پیش‌همایش دوم با موضوع دوگانه شرع و قانون در حقوق کیفری ایران
1397-08-03
پیش‌همایش دوم با موضوع دوگانه شرع و قانون در حقوق کیفری ایران

 دومین پیش‌همایش با موضوع "دوگانه شرع و قانون در حقوق کیفری ایران" در روز یکشنبه ششم آبان ساعت ۱۵ در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار خواهد شد. 

در این نشست دکتر داود فیرحی به موضوع تبارشناسی رابطه قانون و شرع در ایران معاصر خواهد پرداخت. دکتر رحیم نوبهار نیز به مسئله ضرورت بازاندیشی آموزه‌های فقه جزایی در پرتو دولت-ملت مدرن اشاره خواهد کرد.هم‌چنین؛ موضوع سخنرانی دکتر محسن برهانی حقوق کیفری ایران و مسئله قرائت‌های فقهی خواهد بود. 

بدین وسیله از تمامی اساتید،‌ دانشجویان وعلاقه‌مندان برای حضور در این نشست دعوت به‌عمل می‌آید.