پیش‌همایش پنجم با موضوع « نقد و بررسی ارجاع به منابع و فتاوی معتبر در حقوق کیفری»
1397-09-18
پیش‌همایش پنجم با موضوع « نقد و بررسی ارجاع به منابع و فتاوی معتبر در حقوق کیفری»

سومین پیش‌همایش با موضوع« نقد و بررسی ارجاع به منابع و فتاوی معتبر در حقوق کیفری» در روز شنبه 24 آذر ساعت  10 در سالن همایش‌های دانشگاه دامغان برگزار خواهد شد. 

در این نشست دکتر محمود مجیدی، دکتر محمدحسن حسنی، دکتر علیرضا جلالی، دکتر روح‌ادین کردعلیوند و دکتر فیروز محمودی جانکی به طرح دیدگاه و نقطه‌نظراتشان در خصوص موضوع مذکور خواهند پرداخت.

بدین وسیله از تمامی اساتید،‌ دانشجویان وعلاقه‌مندان برای حضور در این نشست دعوت به‌عمل می‌آید.