آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات
1397-10-28
تاریخ اعلام نتیجه داوری چکیده مقالات
1400-01-01
تاریخ شروع ارسال مقالات کامل
1398-02-15
آخرین مهلت ارسال مقالات کامل
1398-02-15
تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات
1398-04-01
تاریخ شروع همایش
1397-12-14 08:00
تاریخ پایان همایش
1397-12-15 18:00

برگزاری همایش بین‏ المللی «تحولات حقوق کیفری کشورهای اسلامی در پرتو تعامل شرع و حقوق» در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برای دریافت خبر کلیک کنید


مهلت ارسال مقالات کامل همایش تا 18 خرداد 1398 (به ایمیل همایش ricc@ut.ac.ir)
 
 

 

به کانال همایش بپیوندید