پیش‌همایش ششم با موضوع تجربه انطباق قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران با فقه امامیه
1397-11-30
پیش‌همایش ششم با موضوع  تجربه انطباق قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران با فقه امامیه

ششمین پیش‌همایش با موضوع« تجربه انطباق قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران با فقه امامیه» در روز سه‌شنبه 30 بهمن ساعت  10 در دانشکده حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران برگزار می‌شود. 

بدین وسیله از تمامی اساتید،‌ دانشجویان وعلاقه‌مندان برای حضور در این نشست دعوت به‌عمل می‌آید.