برنامه سخنرانی های همایش بین المللی تحولات حقوق کیفری کشورهای اسلامی در پرتو تعامل شرع و حقوق منتشر شد.
1397-12-06

با احترام جزئیات برنامه افتتاحیه،سخنرانی‌های نشست‌های عمومی و تخصصی و اختتامیه همایش نقدیم می‌شود. 

 

روز نخست: سه شنبه 14/12/1397

ثبت نام و پذیرش

8:30- 7:30

       

نشست افتتاحیه

سالن شیخ مرتضی انصاری (زبان: فارسی/انگلیسی)

 

 

تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و پخش سرود ج.ا. ایران و اعلام برنامه

8:40-8:30

خیر مقدم آقای دکتر نیلی احمدآبادی (رئیس محترم دانشگاه تهران) و آقای دکتر تخشید (رئیس محترم دانشکده حقوق و علوم‌سیاسی)

9:00-8:40

درآمدی بر مسئله همایش: دکتر فیروز محمودی جانکی (دبیر علمی همایش)

9:20-9:00

نقش عقل در قانونگذاری کیفری؛ تأثیر زمان و مکان در اجتهاد:

آیت الله سید محمد موسوی بجنوردی

9:40-9:2۰

تبارشناسی رابطه قانون و شرع در ایران معاصر: دکتر داود فیرحی

10:0۰-9:40

تدوین حقوق کیفری مبتنی بر شرع در کشورهای با اکثریت مسلمان: دکتر پل رابینسون

10:20-10:00

استراحت و پذیرایی

10:50-10:20

 

نشست عمومی نخست (10:50-12:30)

سالن شیخ مرتضی انصاری                    مدیر نشست: دکتر محمد آشوری                  زبان: فارسی/انگلیسی

سخنران

عنوان

زمان

دکتر سیلویا تلنباخ

 

تعامل شرع و حقوق در قوانین اساسی و قوانین کیفری عمان، قطر و امارات متحده عربی

11:10-10:50

دکتر محمد راسخ

چیستی جرم و مجازات و تأثیر آن بر رابطه فقه و قانون: ناگزیری حُسن و قُبح عقلی

11:30-11:10

دکتر آصفه قریشی-لندز

راه‌حلی نوین و مبتنی بر قانون اساسی برای چالش حقوق کیفری اسلامی

11:50-11:30

دکتر ابوالقاسم فنایی

نقش اخلاق و شریعت در وضع قوانین کیفری

12:10-11:50

دکتر حسن جعفری تبار

شرع و کثرت گرایی حقوقی

12:30-12:10

نماز و ناهار. مکان پذیرایی: رستورانِ باشگاهِ دانشگاه

14:00-12:30

 

 

 

 

میزگرد تخصصی (1):  تعامل شرع و حقوق؛ مفهوم‌شناسی، روش‌شناسی (ساعت 16-14)

سالن شیخ مرتضی انصاری                      مدیر میزگرد: دکتر جلیل امیدی               زبان: فارسی/انگلیسی

سخنران

عنوان سخنرانی

زمان

دکتر سید علی محمودی

ارزیابی و سنجش رابطۀ شرع و قانون، و بازتاب آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

14:15-14:00

دکتر فرهاد الله‌وردی

روش‌شناسی مطالعاتِ «حقوق کیفری و شرع»: رویکردی فرارشته ای

14:30-14:15

سیدعمادالدین طباطبایی

 

تبیین لایه‌های مختلف تعامل بین شرع و حقوق کیفری مدرن؛ مطالعه موردی سنگسار (رجم)

14:45-14:30

دکتر سیدناصر سلطانی

راه دشوار قانونگذاری کیفری؛ از مخالفت با قانون جزای عرفی تا مخالفت با لایحۀ قصاص

15:00-14:45

دکتر شروین مقیمی زنجانی

تأملی در مبانی انگارۀ شهروندی جدید در ایران معاصر؛ بحثی از منظر فلسفۀ سیاسی

15:15-15:00

پرسش و پاسخ

15:30-15:15

استراحت و پذیرایی

16:00-15:30

 

 

میزگرد تخصصی (2): شرع به‌مثابه منبعی برای قانون‌گذاری کیفری (ساعت 16-14)

سالن دفاع                                            مدیر میزگرد: دکتر  محمد فرجیها                  زبان: فارسی

سخنران

عنوان سخنرانی

زمان

دکتر اشکان نعیمی

تحلیل انتقادی بر ورود منابع شرعی در حقوق کیفری

14:15-14:00

دکتر سید منصور میرسعیدی

اثرگذاری آموزه‌های کلامی در قانون‌گذاری جنایی

14:30-14:15

دکتر جلیل محبی

گفتمان‌سازی ولی‌فقیه در رویکرد فقهی حاکم بر قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران

14:45-14:30

ابن شاه

دوگانه شرع و عرف در حقوق کیفری پاکستان و تاثیر آن بر ساختار و محتوای حقوق کیفری پاکستان

15:00-14:45

دکتر روح‌الدین کردعلیوند

شکل‌های نامتقارن شرع و حقوق کیفری

15:15-15:00

پرسش و پاسخ

15:30-15:15

استراحت و پذیرایی

16:00-15:30

 

 

میزگرد تخصصی (3): شرع، حاکمیت قانون و کیفرگذاری (ساعت 17:30-16)

سالن شیخ مرتضی انصاری                      مدیر میزگرد: دکتر عباس شیری           زبان: فارسی/انگلیسی

سخنران

عنوان سخنرانی

زمان

دکتر حسین سلیمانی

 

حدود غیرمذکور در قانون مجازات اسلامی در پرتو اصل قانونی بودن جرم و مجازات

16:15-16:00

رفیعه کادیفچی کایا

آیا حقوق اسلامی قابلیت تطبیق با قوانین کیفری سکولار را دارد؟

16:30-16:15

دکتر محسن برهانی

انعطاف پذیری فقه و نظام کیفری عرفی

16:45-16:30

دکتر سیدمحمدمهدی ساداتی

تعارض مبادی توجیه کیفر در شرع و حقوق کیفری ایران

17:00-16:45

دکتر هادی رستمی

رویارویی مصلحت‌گرایی و نص‌گرایی در سیاست جنایی ایران

17:15-17:00

پرسش و پاسخ

17:30-17:15

 

 

میزگرد تخصصی (4): دشواری‌های قانونگذاری کیفری بر بستر دوگانۀ شرع و حقوق (ساعت 17:30-16)

سالن دفاع                                  مدیر میزگرد: دکتر سیدمنصور میرسعیدی              زبان: فارسی

سخنران

عنوان سخنرانی

زمان

دکتر قاسم محمدی

 

چالش‌های سیاست جنایی کشورهای اسلامی در مدیریتِ اقتدارگراییِ فقهی

16:15-16:00

حجه الاسلام سید جواد ورعی

هدف حقوق کیفری از نگاه فقه

16:30-16:15

دکتر حسن عالی پور

 

پیوند شرع و حقوق کیفری بر پایۀ بایسته‌های فضای سایبر: بازخوانی یا بازنگری؟

16:45-16:30

حمیدرضا اثیمی

رویکردی تطبیقی به موانع پیوند مفاهیم حقوق جزای خارجی با فقه اسلامی

17:00-16:45

محسن کاظمی

ابهام زدایی از تعدد مفهومی شرع در قوانین آیین دادرسی

17:15-17:00

پرسش و پاسخ

17:30-17:15

 

 

 

 

 

روز دوم: چهارشنبه: 15/12/1397    

نشست عمومی دوم (10:30-8:30)

سالن شیخ مرتضی انصاری                          مدیر نشست: دکتر داود فیرحی                   زبان: فارسی/انگلیسی

سخنران

عنوان سخنرانی

زمان

دکتر امیر کایا

از ایدئولوژی تا جامعه‌شناسی: آشتی میان قوانین سکولار و شرع

8:50-8:30

دکتر رحیم نوبهار

ضرورت بازاندیشی آموزه های فقه جزایی در پرتو پدیده دولت‌ملت مدرن

9:10-8:50

دکتر ارسکال سلیم

غیرمسلمانان تحت حکومت قانون جزای شرعی در آچه اندونزی:

تبیین تغییر صلاحیت قضایی

9:30-9:10

دکتر جلیل امیدی     

قانونگذاری اسلامی و مسئلۀ تنوع مذاهب فقهی؛ نقدی بر قانون اساسی ج.ا.ا. و قانون مجازات اسلامی

9:50-9:30

دکتر حسین جعفری

 

جایگاه شریعت در منابع حقوق کیفری و سرنوشت نظریۀ حاکمیت قانون (با تأکید بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران)

10:10-9:50

دکتر غلامحسین الهام

تحول گفتمان فقهی شورای نگهبان در زمینۀ جرم‌انگاری و مجازات

10:30-10:10

استراحت و پذیرایی

11:00-10:30

 

      میزگرد تخصصی (5): چالش‌های اسلامی‌سازی قوانین جزایی: تجربه تقنینی و قضایی ایران (12:30-11:00)

سالن شیخ انصاری                              مدیر میزگرد: دکتر  امیرحسین رنجبریان           زبان: فارسی/انگلیسی

سخنران

عنوان سخنرانی

زمان

دکتر علی خالقی

دوگانگی در شناسایی اعتبار احکام کیفری بیگانه در قلمرو ایران

11:15-11:00

دکتر حمید گوینده

عرف ونصوص کیفری اسلامی (چالش‏ها و راه‏کارها)

11:30-11:15

دکتر حسین غلامی

 

چالش‌های بنیادین شریعت گرایی برای حقوق کیفری مدرن: مورد ایران

 

11:45-11:30

دکتر محمد فرجیها

انکار ایدئولوژیک واقعیت‌های مجرمانه

12:00-11:45

دکتر محمدرضا نظری‌نژاد

بررسی جلوه‌ها و مبانی تعارض فقه و حقوق عرفی در قانون مجازات اسلامی ایران

12:15-12:00

پرسش و پاسخ

12:30-12:15

نماز و ناهار. مکان پذیرایی: رستورانِ باشگاهِ دانشگاه

14:00-12:30

 

 

     

 میزگرد تخصصی (6): دولت، شرع و حقوق کیفری مدرن (12:30-11:00)

سالن دفاع                                             مدیر میزگرد: دکتر رحیم نوبهار                      زبان: فارسی

سخنران

عنوان سخنرانی

زمان

دکتر علیرضا جلالی

طبقه بندی نظام های حقوق اساسی کشورهای اسلامی با تاکید بر تاثیر شریعت در ساختار حقوقی

11:15-11:00

دکتر حسین آقایی جنت‌مکان

شکل گیری مفهوم «دولت- ملت» درحقوق مدرن و تأثیر آن برحقوق کیفری

11:30-11:15

دکتر عباس شیخ الاسلامی

تعامل و تقابل پلورالیسم حقوقی و قواعد مذهبی

11:45-11:30

محمدعلی رجب

قلمرو کیفری در نظام کیفری ایران در پرتو نظریه‌ی دولت حقوقی

12:00-11:45

دکتر محمدجعفر ساعد

رویکردی تطبیقی به مبنای مداخلۀ حقوق جنایی و آثار آن در دولت حداقلی و جمهوری اسلامی

12:15-12:00

پرسش و پاسخ

12:30-12:15

نماز و ناهار. مکان پذیرایی: رستورانِ باشگاهِ دانشگاه

14:00-12:30

 

میزگرد تخصصی (7): تجربۀ کشورهای اسلامی (16-14)

سالن شیخ مرتضی انصاری                     مدیر میزگرد: دکتر حسین غلامی               زبان: فارسی/انگلیسی

سخنران

عنوان سخنرانی

زمان

دکتر محمد مهدی خاقانی اصفهانی

نقدی بر سیاست جنایی عراق و مصر در خصوص نظام انتخابات سیاسی

14:15-14:00

دکتر محمدیافث نوید هاشمی

نقش نظارتِ قضاییِ دادگاه‌های قانون اساسی و تحول رویۀ قضایی در ارتباط با شرط مطابقت با شرع در پرونده­های کیفری؛ مطالعه جمهوری اسلامی پاکستان

14:30-14:15

دکتر حبیب عبدالرئوف صالیحو

ارزیابی حقوق کیفری نوین نیجریه: مسائل و چالش‏ها

14:45-14:30

دکتر محمدزبیر عباسی

اجرای قضایی حدود در پاکستان

15:00-14:45

احمدرضا صادقی

تعامل شرع و حقوق در قانونگذاری کیفری افغانستان

15:15-15:00

پرسش و پاسخ

15:30-15:15

استراحت و پذیرایی

16:00-15:30

 

 

 

   

        میزگرد تخصصی (8): قانونگذاری کیفری در بستر تحولات تاریخی، سیاسی و اجتماعی (16-14)

سالن دفاع                                      مدیر میزگرد: دکتر غلامحسین الهام                     زبان: فارسی

سخنران

عنوان

زمان

دکتر پوپک دبستانی

 

جستجوی نشانه‌های گرایش به هویت‌های ملی و دینی در حقوق کیفری ایران

 

14:15-14:00

 دکتر سعید قماشی

واقعیت اجتماعی کیفری و حکم شرعی

14:30-14:15

دکتر محمد یکرنگی

پالایش حقوق کیفری: شیوه گزینش­گری مناسب به انتقال نهادها و آموزه های کیفری از جوامع غیردینی به دینی

14:45-14:30

دکتر مؤذن زادگان

ارجاع‌دهی قانون کیفری به شرع و تأثیر آن بر «کیفیت قانون»

15:00-14:45

هاشم علوی

بررسی دیدگاه‌های اندیشمندان عصر مشروطه درباره‌ تعامل شرع و قانون در قوانین جزایی

15:15-15:00

پرسش و پاسخ

15:30-15:15

استراحت و پذیرایی

16:00-15:30

 

نشست اختتامیه

سالن شیخ مرتضی انصاری                                 مدیر نشست: دکتر محمد آشوری           زبان: فارسی/انگلیسی

سخنران

عنوان سخنرانی

زمان

دکتر سیلویا تلنباخ

جمع بندی

16:15-16:00

دکتر پل رابیسنون

جمع بندی

16:35-16:15

دکتر حسین میرمحمدصادقی

جمع بندی

16:55-16:35

دکتر فیروز محمودی جانکی

برآمد

17:15-16:55

 

 

توزیع گواهی نامه ها

17:45- 17:15