برگزاری همایش بین ‏المللی «تحولات حقوق کیفری کشورهای اسلامی در پرتو تعامل شرع و حقوق» در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
1398-09-29

مؤسسه تحقیقات علوم جزایی و جرم شناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در روزهای 14 و 15 اسفند 1397 همایش بین‏المللی «تحولات حقوق کیفری کشورهای اسلامی در پرتو تعامل شرع و حقوق» را برگزار کرد. در این همایش 57 سخنرانی در قالب نشست افتتاحیه، نشست‏های عمومی، میزگردهای تخصصی و نشست اختتامیه ارائه شد و 52 استاد و پژوهشگر که نه نفر از آنها خارجی و از کشورهای آمریکا، آلمان، ترکیه، پاکستان، افغانستان، و نیجریه بودند، سخنرانی کردند. در روز نخست، پس از خوشامدگویی از سوی معاونت امور بین الملل دانشگاه تهران، آقای دکتر قهرمانی و ریاست دانشکده حقوق و علوم سیاسی، آقای دکتر تخشید، ضرورت‌ها، زمینه‌ها و اهداف همایش از سوی رئیس مؤسسه علوم جزایی و جرمشناسی تهران، آقای دکتر محمودی تبیین شد. در ادامه، دو نشست عمومی (یکی از آنها افتتاحیه) و چهار میزگرد تخصصی برگزار شد که میزگردهای تخصصی به صورت هم زمان در دو سالن شیخ مرتضی انصاری و سالن دفاع دانشکده برگزار شدند. تمامی سخنرانی‏های ارائه شده در سالن شیخ مرتضی انصاری به صورت همزمان از فارسی به انگلیسی و از انگلیسی به فارسی توسط دو مترجم ترجمه شده بود. در روز دوم، دو نشست عمومی (یکی از آنها اختتامیه)، چهار میزگرد تخصصی برگزار شد.

سخنرانان در این همایش با اشاره به سیر تاریخی تدوین قوانین جزایی در ایران و برخی از کشورهای اسلامی، به چگونگی پیوند میان قوانین جزایی شرعی و عرفی و مدل‌های تعامل میان این دو پرداختند و با استناد به قوانین و رویه‌های قضایی مهمترین معضلات ناشی از اعمال هریک از مدل‌های مذکور را بیان نموده و راهکارهایی برای برون رفت از آنها ارائه نمودند. تمرکز بر وجه فرهنگی و اجتماعی این تعامل در کشورهای با اکثریت مسلمان نیز یکی از محورهایی بود که مورد توجه سخنرانان قرار گرفت. توجه به اساسی‌سازی (constitutionalism) و حل تعارضات میان مقتضیات دولت مدرن با دغدغه‌های برخاسته از شرع رویکرد حاکم بر غالب سخنرانی‌ها بود.

در نشست اختتامیه که مدیریت آن بر عهده استاد محمد آشوری بود، پروفسور پل رابینسون (استاد دانشگاه پنسیلوانیای آمریکا)، خانم دکتر سیلویا تلنباخ (رئیس بخش ترکیه، ایران و کشورهای عربی مؤسسه ماکس پلانک برای حقوق کیفری خارجی و بین المللی آلمان-فرایبورگ) و آقای دکتر حسین میر محمد صادقی (استاد دانشگاه شهید بهشتی و معاون محترم قوانین مجلس شورای اسلامی) و آقای دکتر فیروز محمودی جانکی (رئیس مؤسسه و دبیر علمی همایش) به ارائه جمع بندی سخنرانی‏ها و نیز برآیند علمی همایش پرداختند. کتاب مجموعه چکیده‏های همایش مشتمل بر 103 چکیده به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر و به نویسندگان اعطا شد. شایان ذکر است که افزون بر سخنرانی‏های همایش، 22 سخنرانی نیز در قالب شش پیش همایش در دانشگاه ها و مراکز علمی کشور برگزار شده بود.

لازم به یادآوری است که مجموعه مقالات همایش نیز پس از دریافت همه مقالات و آماده سازی منتشر خواهد شد. هم‌چنین قبل و حین برگزاری همایش، اخبار آن از سوی پنج خبرگزاری معتبر کشور پوشش داده شد و تمامی سخنرانی‌ها توسط تیم حرفه‌ای تصویربرداری ثبت و ضبط گردید.