خواهشمند است پیش از ثبت نام، شرکت و ارسال مقالات (چکیده و اصل مقاله)، نکات ذیل را مطالعه فرمایید:

 

1- مهلت ثبت نام از تاریخ 15 مرداد ماه 1397 تا 15 بهمن ماه 1397 است.

2- ارسال چکیده منوط به ثبت نام در همایش است.

3- شرکت در همایش نیز مشروط به ثبت نام است، ولی منوط به ارسال چکیده نیست.

4- برای شرکت در همایش و ارسال چکیده، ثبت نام و پرداخت هزینه ضروری است.

5- به هر یک از شرکت‌کنندگان در پایان روز دوم، گواهی شرکت در همایش اعطا می‌شود.

6- لطفا هنگام وارد کردن اطلاعات درخواستی در فرم ثبت نام دقت لازم را مبذول فرمایید. گواهی­ های همایش بر مبنای اطلاعات ثبت شده صادر می­ شوند.

7- هزینه ثبت نام برای دانشجویان مبلغ 800000 هزار ریال (معادل هشتاد هزارتومان) و برای سایرین 000، 000، 1 ریال (معادل یکصد هزار تومان) است. لازم است دانشجویان هنگام ثبت نام تصویر کارت دانشجویی معتبر خود را در سامانه ثبت نام  بارگذاری کنند. این هزینه ها شامل هزینه های استفاده از دریافت بسته فرهنگی، دریافت گواهی‌ها و پذیرایی  و ناهار (برای دو روز) می‌شود.

8- چنانچه چکیده ای بیش از یک نویسنده داشته باشد، صدور گواهی برای همه نویسندگان مشروط به ثبت نام و پرداخت هزینه جداگانه است. اگر فقط یکی از نویسندگان ثبت نام کند، گواهی به نام او صادر و ارائه می شود.

5- به همراه داشتن کارت شناسایی معتبر در روز برگزاری همایش ضروری است.

7- در صورت انصراف ثبت‌نام‌کنندگان تا تاریخ  1397/11/15 ، مبلغ پرداختی به آنان مسترد می‌شود.