• برگزاری همایش بین‏المللی «تحولات حقوق کیفری کشورهای اسلامی در پرتو تعامل شرع و حقوق» در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
  • برگزاری همایش بین‏المللی «تحولات حقوق کیفری کشورهای اسلامی در پرتو تعامل شرع و حقوق» در دانشکده حقوق و علوم سیاسی
  • برگزاری همایش بین‏المللی «تحولات حقوق کیفری کشورهای اسلامی در پرتو تعامل شرع و حقوق» در دانشکده حقوق

 

برگزاری همایش بین‏ المللی «تحولات حقوق کیفری کشورهای اسلامی در پرتو تعامل شرع و حقوق» در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برای دریافت خبر کلیک کنید


مهلت ارسال مقالات کامل همایش تا 18 خرداد 1398 (به ایمیل همایش ricc@ut.ac.ir)
 
 

 

به کانال همایش بپیوندید


اخبار بیشتر »